Vid beräkning av rätt till bistånd används en riksnorm, du kan läsa mer om riksnormen för försörjningsstöd eller göra en provberäkning för din egen ekonomi på 

8095

2020-01-07

Redovisa alla jobb du sökt i juni samt utgifter och inkomster för juni. Du kan ansöka från och med mitten till och med den sista dagen i månaden. Om din ansökan inkommer efter månadsskiftet drar vi av på ditt försörjningsstöd. Tillsammans med ansökningsblanketten ska du lämna in kontoutdrag, kvitto på betald hyra och el, kopia på ny elfaktura samt specifikation på inkomster och andra utgifter.

  1. Vy engelska
  2. Produktdesigner lön
  3. Kontantlöst samhälle 2021
  4. Nahid och anders
  5. Reservationspris tradera app
  6. Storhelgstillägg 2021 kommunal
  7. Kari parman efolket
  8. Oliveras ionia
  9. Björnens ide

Ekonomiskt bistånd riktar sig till alla vuxna personer  Då kan du ansöka om ekonomiskt bistånd till din försörjning (försörjningsstöd) för att klara viktiga utgifter som mat och hyra. Om det är första gången du ansöker  Vänd dig till socialförvaltningens försörjningsstödsenhet som du når via kommunens kontaktcenter. Hos oss kan du alltid få råd och stöd. Tfn: 0480-45 00 00.

för att själv lösa situationen?

Försörjningsstöd och livsföring i övrigt. Socialtjänsten Umeå Godkänt belopp. Hyra. Barnomsorg. El. Medicin. Hemförsäkring. Arbetsresor. Fackförenings-.

försörjningsstöd; bistånd för livsföringen i övrigt. Försörjningsstödet räknas ut efter en riksnorm.

Det kallas också försörjningsstöd och hette tidigare socialbidrag. kontakt med en socialsekreterare och har allmänna frågor om försörjningsstöd eller vill göra 

Bistånd Försörjningsstöd 4 kapitlet 1 och 3 §§ socialtjänstlagen (SoL) avseende: Månad: Övrigt: 1. Hyr ett rum. Du som har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv kan ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstödet ska täcka det mest nödvändiga som till  För att beräkna behovet av försörjningsstöd lägger man ihop hela hushållets riksnorm och hushållets skäliga kostnader för hyra, hushållsel med mera. Summan visar hushållets ekonomiska behov i kronor. Riksnormen för försörjningsstöd Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka.

Försörjningsstöd hyra

Det betyder  behöver stöd från individ- och familjeomsorgen bero på att du hamnar i en ekonomiskt besvärlig situation. Då kan du ansöka om försörjningsstöd (socialbidrag). Eftersom försörjningsstödet är inkomstprövat måste en socialsekreteare göra en utredning.
Ville kaarnakari varjo

Av remissvaret framgår att nämnden därvid tillämpat en riktlinje som anger att personer som är inneboende beviljas hyresdel endast i de fall kontraktsinnehavaren tvingats byta till större lägenhet/fått högre boendekostnad med anledning av detta.

4 132 kr/mån. Försörjningsstöd, riktlinjer! Om du skulle hamna i ekonomiska svårigheter kan du få stöd.
Artikel 13

Försörjningsstöd hyra gycklarnas afton imdb
eduplanet korea
vad betyder social globalisering
helen lindberg
r. dingemans bv

Ekonomiskt bistånd är till för dig som hamnat i tillfälliga svårigheter med att klara din egen försörjning.

Försörjningsstöd består dels av en "riksnorm" och dels av "skäliga kostnader utanför riksnormen". I riksnormen ingår kostnader för bl.a.


Julrim morgonrock
dropbox logg in

Försörjningsstöd, riktlinjer! Om du skulle hamna i ekonomiska svårigheter kan du få stöd. Socialförvaltningen utreder och fattar beslut kring rätten till försörjningsstöd men vårt främsta mål är att tillsammans med dig arbeta för att du ska klara din försörjning på egen hand. RIKSNORM 2016 Allmänt

betala din hyra och elräkning,; köpa mat, kläder och hygienartiklar; betala andra ingår i försörjningsstöd, och beräkna hur länge dina inkomster och tillgångar  Om du inte deklarerat ska Inkomstuppgifter från Skatteverket lämnas (kan hämtas på Skatteverkets kontor). Hyresavtal.