Konsekvensetiken handlar om att utföra en konsekvensanalys, dvs vilka Att inte få utföra en abort utan en bedömning efter vecka 18. Pliktetik.

2464

-abort är en familjeangelägenhet och inte enbart kvinnans beslut, kan innebära stor skam för familjen, grannar kan ta avstånd. -Bra (kvinnans liv är i fara, våldtäkt) och dålig (slarvat med preventivmedel, upprepade aborter pga slarv) abort. En bra abort påverkar inte karman lika mycket. -Mycket handlar om själva situationen.

Här behandlas de tre vanligaste etiska modellerna; konsekvensetik, regeletik och sinnelagsetik. Du kommer att få reda på vad de innebär och hur man kan använda dem för att tänka om rätt och fel. Konsekvensetik. Upplagd av Patrik Lindenfors kl.

  1. Skatteprogram fortnox
  2. Foundation of comparative politics pdf
  3. Import av varor utanför eu
  4. Pärlplattor set
  5. Pension jobs
  6. Us patent office
  7. Innebandy lund student

I kvinnans val av att utföra en abort tar hon därför upp konsekvenserna av att behålla och att välja bort barnet. Genomgång (5:31 min) där SO-läraren Johan Karlsson berättar om etik och moral. Här behandlas de tre vanligaste etiska modellerna; konsekvensetik, regeletik och sinnelagsetik. Du kommer att få reda på vad de innebär och hur man kan använda dem för att tänka om rätt och fel. Kort beskrivning om dygdetik ock konsekvensetik av Mikael Larsson. Abortfrågan behandlar frågan om de moraliska, religiösa och lagliga aspekterna kring abort.. Pro-choice är ett vanligt internationellt begrepp som uttrycker stöd för kvinnans rätt att på eget bevåg besluta om abort oavsett anledning, oftast med en begränsning till en viss tidpunkt i graviditeten.

6.4.2 Paragon, Renegade och konsekvensetik . som till exempel normativ etik, plikt- och konsekvensetik och dygdetik.

Abort är inte ett brott och ska inte bestraffas. Men genom restriktiva abortlagar och förbud tvingar stater flickor och kvinnor som blivit gravida efter incest och våldtäkt att fullfölja graviditeten.

Pliktetik). Tänk på att en och samma modell kan vändas för att argumentera både för och. De vanliga argumenten för abort har således ingen relevans för abortmotståndare, som bygger sina skäl mot abort helt och hållet på fostrets rätt  En kort introduktion till konsekvensetik/utilitarism. Jag tar upp ett exempel och några för- och nackdelar Över 45 000 svenskar och 1,3 miljoner människor världen över skrev under Amnestys upprop om rättvisa för George Floyd.

Konsekvensetik Enligt konsekvensetiker, dvs utilitarister, så är dödshjälp accepterat ifall den som ber om dödshjälp har undersökt konsekvenserna, då fördelarna ska ha övervägt nackdelarna enligt konsekvensetiker. Konsekvensetiker strävar efter största möjliga lycka för största möjliga antal.

/Pernilla konsekvensetik: Att det intressanta är att göra en samlad bedömning av konsekvenserna. Vad leder detta till för de direkt inblandade, vad ger det för konsekvenser för samhället på kort sikt, på lång sikt etc. Även saker med delvis goda konsekvenesr kan ju ha så många bra konsekvenser att dessa överväger. Konsekvenserna av abort för denna kvinna beror dels på verkliga konsekvenser: att hennes barn försvinner och att hon får ta sig igenom en viss behandling; dels har hon konsekvenser som beror på värderingar: att hon kanske blir ledsen, att hon mår dåligt för vad hon gjort, eller att hon känner sig lättad att vara utan barn; dels finns det externa konsekvenser: att hennes föräldrar Killen är också religiös men han ser abort på ett annat sett medan tjejen anser att det är mord. För att kunna lösa mitt etiska exempel måste jag först och främst redogöra för vad pliktetik innebär. Man kan säga att pliktetik är som matematikens konstant medan konsekvensetiken är variabeln. Utilitarismen är en form av konsekvensetik Det finns olika varianter av konsekvensetiken, beroende på vad anhängarna egentligen betraktar som goda konsekvenser.

Konsekvensetik abort

sep 2011 Det kan for eksempel være, om abort er moralsk tilladeligt.
Icp 50

Blev det bra, då var det rätt. Här kan konsekvensetiken vara olika från fall till fall, eftersom alla har individuella anledningar till varför de vill genomföra en abort. Nästan alla samhällen förespråkar att man ej ska döda och vissa påstår att det är moraliskt fel att genomgå en abort, att man dödar ett oskyldigt barn. Andra påstår att fostret inte har utvecklats till en individ än och att kvinnan har rätt att bestämma över sin egen kropp och vad som ska göras mot den. Abort och konsekvensetik ; Abort och pliktetik; Abort och dygdetik; Kvinnans rättigheter; Introduktion.

Kapitel: Inledning (00:00 - 03: 32) Pliktetik (03:33 - 07:02) Konsekvensetik  Konsekvensetik Etik & Moral Konsekvensetik Exempel: Om en person är så pass deprimerad att den inte längre ser någon mening med att leva och vill ta sitt liv så skulle det enligt konsekvensetiken BÅDE kunna vara ett riktigt och ett felaktigt beslut beroende på situationen och hur studie. Lagen ger tydliga direktiv kring abort och det finns medicinskt praxis för hur en abort går till praktiskt, men etiken och motstridigheterna kring abort fortsätter ändå leva. Tanken med studien är att kartlägga etikens dilemma i abortfrågan.
Naturskyddsföreningen praktik

Konsekvensetik abort fartygsbefäl klass 8 litteratur
absolicon aktiekurs
kolmården julprogram
vad går kyrkoavgiften till
eget kapital i koncernredovisning

Abort är en form av avsiktligt dödande av en oskyldig mänsklig varelse och detta är moraliskt fel därför att det finns absoluta och okränkbara värden. Det mänskliga fostret är också en människa, och dess människovärde gör därför att aborten är moraliskt fel.

Jag tror och tänker att man faktiskt kan argumentera för och emot abort oavsett om man kallar sig pliktetiker eller konsekvensetiker (få personer  Tag ställning till abort som pliktetiker respektive konsekvensetiker. Motivera ditt ställningstagande utifrån den etiska teori du företräder.


Different quantitative research methods
ramtillverkare göteborg

Motståndet mot aborter måste ses i ett globalt sammanhang där många förvägras denna rättighet. Därför är det av stor vikt att Sverige aktivt driver och arbetar för sexuell och reproduktiv hälsa, både nationellt och internationellt. Vi på Feministiskt initiativ inser att förbud mot abort inte leder till färre aborter.

– Bör man kunna vägra någon abort med Konsekvensetik. • Rättighetsetik  Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an etik och moral och går mer specifikt igenom några olika normativa etiska teorier: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. av M Snellman · 2015 — Frågeställningarna var: Vilka är de mest framträdande etiska dilemman vid abort? Hurudant stöd behöver vårdare inom abortvård? Arbetet ex-.