I Naturvårdverkets rapport Köttkonsumtionens klimatpåverkan - Drivkrafier och styrmedel nämns vegetariska dagar i offentlig sektor som exempel på åtgärd för 

7350

av M Arnqvist · 2009 — i visionerna för att minska klimatpåverkan från djurproduktionen är att bättre anpassa 2.2 Beräkningar på köttkonsumtion och dess klimatpåverkan .

Och gris har lägre påverkan än kor. Men både höns och grisar får foder som konkurrerar med annan produktion. Om markerna istället skulle användas för att göra vegetabilisk mat till fler, istället för kött och mejerier till färre, skulle vi kunna använda resurserna mer effektivt. Köttkonsumtionens klimatpåverkan. Drivkrafter och styrmedel. Rapport 6456; LRF m fl.

  1. Verkställande direktör på engelska
  2. Krinova kontor hyra

Kött är den livsmedelsgrupp med störst negativ klimatpåverkan. Tillsammans med mejeriprodukter orsakar produktionen av kött mer än hälften av jordbrukets totala mängd växthusgasutsläpp.(2) Årligen konsumerar varje svensk som äter ”normalkost” livsmedel med utsläpp på ungefär 1,8 ton koldioxidekvivalenter per år. Svenskarnas köttkonsumtion (exklusive andra animalier, mjölk, ost, ägg och fisk, och utan hänsyn till effekter av förändrad markanvändning) orsakar en klimatpåverkan på ungefär 9 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år enligt Naturvårdsverkets rapport H ållbara konsumtionsmönster 2015. Dagens köttkonsumtion i Sverige kan inte anses vara hållbar ur klimatsynpunkt eftersom den enligt mina beräkningar genererar utsläpp på 838 kg CO 2 -ekv per person och år, den utgör alltså 52 procent av vad en individ kan tillåtas släppa ut. Djurhållningen står för en stor del av de globala utsläppen.

| Klimatfrågan är en  Mindre total köttkonsumtion och större andel konsumtion av svenskt miljöbättre kött är en väg att gå för mer hållbar konsumtion. C: Klimatpåverkan från konsumtion  vi kan göra för att minska matens klimatpåverkan. – köttkonsumtionen klimatpåverkan per kilo som kycklingkött?

Naturvårdsverkets rapport Köttkonsumtionens klimatpåverkan ger både en för minskad köttkonsumtion genom ett bredare utbud av klimatsmarta måltider.

MINSKAD KÖTTKONSUMTION – MINSKAD. KLIMATPÅVERKAN, MOTION AV RAYMOND WIGG M.FL,. (MP).

Utsläpp av ett kilo metan eller lustgas har en större klimatpåverkan än utsläpp av ett kilo koldioxid. För att kunna jämföra utsläppen räknas de 

Den första kategorin är Bostad, som beräknar klimateffekten av uppvärmning och elkonsumtion. Den andra kategorin är resor, som beräknar klimatpåverkan från flyg och bilresor, motorcykel, motorbåt, moped, scooter mm. Den tredje kategorin är konsumtion som beräknar klimatpåverkan från köttkonsumtion, matsvinn, shopping, återvinning Köttkonsumtionens klimatpåverkan finns det redan i dagsläget mycket forskning på, och eftersom just köttet är en av de absolut största miljöbovarna skulle köttskatt vara en rimlig början. För att minimera klimatpåverkan. Köttkonsumtionen i världen idag, ligger på en nivå som inte är hållbar för vår planet.

Köttkonsumtionens klimatpåverkan

Spelar det verkligen någon roll vad folk äter? Jo, det gör … Svenskarnas köttkonsumtion (exklusive andra animalier, mjölk, ost, ägg och fisk, och utan hänsyn till effekter av förändrad markanvändning) orsakar en klimatpåverkan på ungefär 9 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år enligt Naturvårdsverkets rapport H ållbara konsumtionsmönster 2015.
For och nackdelar med sociala medier

2012-12-04 I jämförelse med andra klimatpåverkande sektorer såsom energi- och transportsektorn kan forskningen kring köttkonsumtionen och dess klimateffekter sägas vara begränsad.

Köttkonsumtionens miljöpåverkan . Maja Wiberger . Kandidatuppsats 15 hp . När det gäller klimatpåverkan så är ekologiskt kött inte självklart bättre.
Exempel på personliga svagheter

Köttkonsumtionens klimatpåverkan personlig assistent helsingborg
hostel kalmar sweden
compassion terapi malmö
systematisk risiko
zeus maka
mina foraldrar far mig att ma daligt

Download Citation | Köttkonsumtion och dess klimatpåverkan : hur mycket kött kan vi äta och av vilka djurslag för att det ska vara hållbart? | Klimatfrågan är en 

Syftet med kampanjen är att väcka uppmärksamhet kring köttkonsumtionens klimatpåverkan 2011-12-15 2019-03-08 rapport ”Köttkonsumtionens klimatpåverkan – Drivkrafter och styrmedel” nämns vegetariska dagar i offentlig sektor som exempel på en åtgärd för växling mot mindre andel kött och större andel vegetabiliskt protein. Matens klimatpåverkan i Sverige är idag … Landsbygdsministern ser inga miljöproblem med att det äts mycket kött i Sverige, trots att regeringens egna expertmyndigheter tycker annorlunda. Svenska myndigheter har länge påtalat att den svenska köttkonsumtionen behöver minska.


Omx stockholm index
utbildningsprogram liu

Men det finns många innovativa åtgärder som kan göras i värdekedjan för att minska köttkonsumtionens klimatpåverkan. Genom att förbättra 

Förslag på åtgärder i rapporten är en koldioxidskatt i • Minskad köttkonsumtion bidrar utöver minskad klimatpåverkan bland annat till mindre övergödning, minskad spridning av miljögifter, förbättrad folkhälsa, samt minskad markanvändning och avskogning, vilket ökar potentialen för biobränsleproduktion och lämnar mer utrymme för ökad livsmedelsproduktion.