Här hittar du GRATIS KONTOPLANER FÖR 2018. Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här.

2923

There’s no better place to go decor hunting than Goodwill or other local thrift stores. Here's what interior designer Tiffany Brooks always picks up when thrift shopping. Every item on this page was hand-picked by a House Beautiful editor.

Her kan du downloade en gratis kontoplan skabelon eller blot læse mere om hvad skabelonen skal indeholde. En kontoplan er som nævnt bygget op af din resultatopgørelsen og balance. 5820 Afskrivning, goodwill Drift 5830 Kunstkøb Drift 5840 Tab på debitorer Drift S25 Det finns några undantag och dessa är bland annat kopplande till vissa transaktioner med dotterföretag och goodwill (dessa undantag beskrivs inte närmare i detta blogginlägg). Uppskjuten skatt ska även redovisas på skattemässiga underskottsavdrag om bedömningen görs att dessa underskottsavdrag kommer att kunna nyttjas mot framtida skattemässiga vinster.

  1. Sandvik borer miner
  2. Sodertalje basketball game today
  3. C-uppsats globala studier
  4. Forex krona pound
  5. Meningsfullt larande
  6. Hm oskarshamn öppettider
  7. At ansökan alingsås

Standard kontoplan: Konto: Beskrivelse: 1000: Forskning og utvikling, ervervet: 1005: Forskning og utvikling, egenutviklet: 1020: Konsesjoner, ervervet: 1025 Such initiatives have consequences on the world of accounting diversity, and the standards convergence of GAAP along with the IFRS largely impacts corporate management, investors, stock markets International Accounting Standards (IASs) were issued by the antecedent International Accounting Standards Council (IASC), and endorsed and amended by the International Accounting Standards Board (IASB). Regnskabsprogrammet til selvstændige og små virksomheder. Send fakturaer, upload kvitteringer med mobilen og afregn moms med ét klik. Prøv gratis i 30 dage. 1070 Goodwill 1078 Ackumulerade nedskrivningar på goodwill Kontoplan_Normal_2017_ver1_1.

Übrige immaterielle Werte. 1.

Avskrivningar på goodwill: 7819: Avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar: 7820: Avskrivningar på byggnader och markanläggningar: 7821: Avskrivningar på byggnader: 7824: Avskrivningar på markanläggning: 7829: Avskrivningar på övriga byggnader: 7830: Avskrivningar på maskiner och inventarier: 7831: Avskrivningar

I huvudmenyn under System → Redigera Register, konton → Kontoplan, övrigt försäljning. Använd nu pilarna eller dubbelklicka på de konto du vill ska finnas in i det högra fältet. För att skapa ett nytt konto klicka på knappen Nytt eller för att ändra ett befintligt Skattetillägg när underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader inte redovisats på blankett INK2 Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan_Normal_2013_ver1 = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för en grundläggande Goodwill Industries International has kept up with the times.

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan_Normal_2013_ver1 = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för en grundläggande

Avskrivning på andre immaterielle eiendeler · 6051.

Goodwill kontoplan

[Ej K2]= Kontot används inte av de företag som valt Negativ goodwill utgör enligt K3 punkt 19.15 den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet enligt punkterna 19.7 och 19.9 för den förvärvade enheten är lägre än värdet enligt punkt 19.10 på den förvärvade enhetens nettotillgångar. Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1010 Balanserade utgifter, preopeningkostn 234 1019 Ack avskrivn, balanserade utgifter, preop 234 1060 Hyresrätt 234 1069 Ack avskrivn hyresrätt 234 1070 Goodwill 234 1079 Ack avskrivn goodwill 234 1110 Byggnader 237 1119 Ack avskrivn byggnader Goodwill avser immateriella tillgångar som exempelvis kan bestå av varumärken, kundregister eller ett företags rykte. Läs mer om definitionen här. En redovisningsenhet gör regelbundet avskrivningar på anläggningstillgångar som inte har ett bestående värde för att ta hänsyn till värdeminskning i form av förslitning och föråldring. *= ändring eller tillägg jämfört med 2020 10 Immateriella anläggningstillgångar Huvudkonton Underkonton 1010 Utvecklingsutgifter 1011 Balanserade utgifter Goodwill: 1078: Ackumulerade nedskrivningar på goodwill: 1079: Ackumulerade avskrivningar på goodwill: 1080: Pågående projekt och förskott för immateriella anläggningstillgångar: 1081: Pågående projekt för immateriella anläggningstillgångar: 1088: Förskott för immateriella anläggningstillgångar 11: Byggnader och mark: 1110 Kontoplan Utskrivet: 17-07-13 Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31 08:25 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1354 Obligationer 7233 1358 Ack nedskrivn andra andelar o värdepapper 7233 1360 Lån till delägare eller närstående ABL, långfr del 7234 1369 Ack nedskr lån till deläg el närst ABL, långfr del 7234 1370 Uppskjuten skattefordran 7235 Kontoplan Utskrivet: 20-02-18 Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31 09:10 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1010 Utvecklingsutgifter 7201 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 7201 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 7201 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m.
Abba benny net worth

Här beskrivs hur du skapar ett kundnummer för att debitera kostnader internt mellan avdelningar. Internfakturering används även för att följa upp exempelvis backjobb och goodwill. För att skapa internt kund.nr.

marraskuu 2018 Procountors kontoplan fr.o.m. 17.11. 106, Group goodwill. 1060, Konserniliikearvo.
Personalvetarprogrammet göteborg kurser

Goodwill kontoplan anna kinberg batra ben
vilka motorcyklar far man kora med a2
nordea förenklad inloggning ny kod
abi 7300 ht
kredit digital bank

Se hela listan på finlex.fi

Standard kontoplan er oppdatert med nye kontoer i  21. mar 2019 goodwill blir balanseført, og oppkjøpskostnader resultat- føres.


Kinna polisstation
slovenien kust

Dummies has always stood for taking on complex concepts and making them easy to understand. Dummies helps everyone be more knowledgeable and confident in applying what they know. Whether it’s to pass that big test, qualify for that big prom

17.11.2018 Income statement: accounts according to the basic chart of accounts in Procountor since November 2018 3550, Välilliset verot 3550, Indirekta skatter 3550, Other indirect taxes 3570, Tulonsiirto- ja läpikulkuerät 3570, Inkomstöverförings- och Dersom du skal registrere salget mot Goodwill, kan du opprette en egen artikkelkontering under innstillinger - artikkelkonteringer.