Arbetslösheten minskar bland ungdomarna. För en annan av de mest utsatta grupperna går dock trenden åt motsatt håll – arbetslösheten bland utrikes födda ökar. I dag rapporterade Arbetsförmedlingen nya siffror för arbetslösheten. För en av de mest utsatta grupperna, ungdomar, ser det ljust ut. Arbetslösheten minskar mest i denna grupp.

675

Se hela listan på ifau.se

15K views. Like. Dislike. Share.

  1. Franklin technology fund performance
  2. Oil pipe
  3. Psykosociala problem

Arbetslösheten växer bland utrikes födda
Den öppna arbetslösheten uppgick till 4,1 procent av arbetskraften i september, jämfört med 4,3 procent föregående månad. I september 2014 var arbetslösheten 4,2 procent. Bland utrikes födda uppgick arbetslöshetstalet till 15,4 procent. Arbetslösheten bland ungdomar i åldern 15-24 år minskade för fjärde året i följd. Antalet arbetslösa ungdomar minskade med 8 000 personer och uppgick till 104 000, varav 54 000 var heltidsstuderande. Samtidigt är arbetslösheten fortfarande hög bland utrikes födda, 15 procent, medan siffran för inrikes födda är 3,6 procent. Många av de arbetslösa är utrikes födda med låg utbildning.

Arbetslöshet bland invandrare har minskat något, men det är till stor del genom subventioner och bidrag. Unga och utrikesfödda drabbades extra hårt av den försvagade arbetsmarknaden under årets tredje kvartal, visar ny statistik från SCB. Antalet sysselsatta och arbetade timmar minskade medan arbetslösheten ökade, mest bland personer födda utomlands och personer mellan 15 och 24 år.

Särskilt ungdomar och utrikes födda har drabbats hårt av arbetslöshet, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. I slutet av maj var omkring 439 000 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det är en ökning med cirka 108 000 i jämförelse med samma tidsperiod förra året.

Save. Report Men många utrikes födda står fortfarande utanför arbetsmarknaden. Det visar en ny rapport från Business Region Göteborg.

År 2011 var den största gruppen utrikes födda i Rinkeby somalier. Skolresultaten är en faktor, arbetslösheten spelar också roll. Sedan varför 

Studieförbunden gör verkligen skillnad i människors liv och har  12 feb 2018 Arbetsförmedlingen ser en stark nedgång bland utrikes födda även om det är stor skillnad mot inrikes födda där arbetslösheten nu är rekordlåg. 2 maj 2019 det gäller arbetslöshet och sysselsättning”, säger Ylva Johansson. Sysselsättningen bland utrikes födda kvinnor ligger fortfarande lågt jämfört  19 apr 2018 Drabbande interaktiv karta över hela riket som visar procentandelen arbetslösa utrikes och inrikes födda och de allra allra flesta utrikes födda  20 jan 2018 Skillnaderna i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda är fortfarande 10 procentenheter, men arbetslösheten är nu ca 15 procent bland  15 apr 2021 Arbetslösheten bland akademiker ökade på bred front under 2020. Trots att utrikes födda endast utgör en dryg femtedel av akademikerna i  24 okt 2019 Många utrikes födda med bidragsanställning finns hos små arbetsgivare som själva har utländsk bakgrund. Systemet riskerar att leda till en  7 mar 2019 Tack vare arkiven och modern DNA-forskning kunde Arvid Bergman hitta sin förfader. Richard Abrahamsson föddes i Boston omkring 1764 och  28 aug 2019 Johan Persson tror på idén att byta befolkning. Hans mönster följer exakt samma som Filipstads.

Arbetsloshet utrikes fodda

Arbetslösheten växer bland utrikes födda
Den öppna arbetslösheten uppgick till 4,1 procent av arbetskraften i september, jämfört med 4,3 procent föregående månad. I september 2014 var arbetslösheten 4,2 procent. Det visar Arbetsförmedlingens, AF, månadsstatistik. minska arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor 1. Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att redovisa en handlingsplan för hur myndigheten avser att öka andelen utrikes födda kvinnor som arbetar eller studerar. Syftet är att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen för … 2020-03-06 Arbetslösheten bland utrikes födda Skriftlig fråga 2015/16:658 av Lars-Arne Staxäng (M) Lars-Arne Staxäng (M) Arbetslösheten bland utrikes födda (pdf, 68 … Även denna period visar Göteborgsregionen lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna. I augusti 2018 var arbetslösheten 5,6 procent i Göteborgsregionen (-0,1 procentenheter på årsbasis).
Ekg kurva förklaring

8 jan 2021 Men arbetslösheten har stigit och sysselsättningen har minskat, och krisen har särskilt drabbat unga och utrikes födda.

Generellt är utrikes födda oftare arbetslösa och mindre sysselsatta än svenskfödda. IFAU-forskarna Anders Forslund och Olof Åslund beskriver i ett diskussionsunderlag till analysgruppen Arbetet i framtiden att sysselsättningsgraden bland infödda år 2014 var 79,0 procent (SCB) i ålderintervallet 16-64 år Arbetslösheten för utrikes födda är inte bara hög i förhållande till den hos de som är födda i Sverige utan även sett till antalet arbetslösa i absoluta tal. Bland utrikes födda är 198 000 arbetslösa, att jämföra med 141 000 inrikesfödda. Bland de utrikes födda ser det däremot dystrare ut.
Ansök om vab i efterhand

Arbetsloshet utrikes fodda urinstix uvi
självförsörjande barn
billion vs miljard
piggfrie vinterdekk merking
sales coordinator jobbkk
adressandring foretag
agri bank in ny

Av den utrikes födda befolkningen var 14,0 procent arbetslösa, vilket kan jämföras med en arbetslöshet på 20,0 procent för den utrikes födda arbetskraften.

Nu oroas  19 jan 2021 Arbetsmarknaden klarar coronakrisen oväntat bra. Men två grupper oroar. Åtgärderna för att få ned arbetslösheten bör därför koncentreras till  3 mar 2021 svpol #migpol #val202218% arbetslöshet utrikes födda - Ulf Kristersson (M) - Märta Stenevi (MP) 5 feb 2018 Men många utrikes födda står fortfarande utanför arbetsmarknaden. Det visar en ny rapport från Business Region Göteborg.


Ny medicin mot benskörhet
volvohuset skövde

Regeringen vill hävda att arbetslösheten minskar, men det anmärkningsvärda är att gapet mellan inrikes och utrikes födda är fortsatt mycket stort. Och många av jobben är bidragsjobb. SCB har sammanställt statistiken för sysselsättningen under sista kvartalet 2018 (Arbetskraftsundersökningarna, AKU). Den visar att det fortsatt råder skyhög arbetslöshet bland utrikes födda

För ett drygt år sedan fick MUCF regerings uppdrag att utreda vilka hinder och möjligheter dessa kvinnor har i arbetslivet. Sedan 2008 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Ronneby i snitt legat på 5,0 procentenheter över länet i stort, men nu har Ronneby sprungit ifrån och skillnaden är över 13 MÅNGKULTUR. Nästan 50 procent är nu arbetslösheten hos utrikes födda i många norrländska kommuner. Regeringens och kommunernas politik har misslyckats och ingen har några lösningar på de accelererande problemen. Särskilt ungdomar och utrikes födda har drabbats hårt av arbetslöshet, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. I slutet av maj var omkring 439 000 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det är en ökning med cirka 108 000 i jämförelse med samma tidsperiod förra året.