- Tid från kl. 19.00 till kl. 24.00 fredag som inte omfattas av o-tilläggstid ovan. 54:40 3. O-tilläggstid C (Dock inte i fall som avses med o-tilläggstid A eller B) - Tid från kl. 22.00 till kl. 24.00 måndag till tors-dag samt från kl. 00.00 till kl. 06.00 tisdag till fredag. 43:90 4. O-tilläggstid D

2397

2018-04-03

OB-tillägg utbetalas för ordinarie arbetstid som enligt tjänstgöringslista fullgörs på obekväm tid. De enda arbetstagare som i  per vecka.) § 7. Obekväm arbetstid (OB-tillägg). Mom 1.

  1. Plan a budget for a group to which you belong
  2. Pension retirement
  3. Akademisk marknadsanalys
  4. Different quantitative research methods

Om man drar bort ett normalt ob-tillägg skulle han hamna under 20000 i månadslön … Här ar alla ob-tillägg översättning till engelska. OB [2O:be:] förk. - obekväm arbetstid (arbetstid som ligger utanför vanlig kontorstid) Variantform: ob unsocial (asocial, inconvenient) working hours Obekväm arbetstid avser den tid då man normalt skulle vara ledig. Denna är inte reglerad i lag. I TimeWave återfinns möjlighet att erhålla OB-tillägg samt mertid för vald löneperiod. Med OB-tillägg avses kompensation i lön till anställda som arbetat på obekväm arbetstid.

Svar Ring facket och fråga: De vet precis hur det ligger till. Skrivet av Laijron: Här: Här står det lite om löner och ob-tillägg och tider: Utöver grundlön kan du få andra förmåner och ersättningar. Vissa är lagstadgade.

(Svenska) OB förkortning, (Engelska) There are no statutory regulations on this matter.") Sammansättningar: OB-tillägg (unsocial working hours supplement).

Okej, ett nästan komplett exempel. Du får en heldgagslista på ett nytt blad. Använder existerade söndag/lördag som helgdagar. Funderar lite på  När gäller OB? Vilken ersättning gäller vid kl 19.00?

Vilka tider som gäller och hur stor ersättningen är beror på vilket kollektivavtal du följer. Observera att OB-ersättning inte betalas ut för förtroendearbetstid. Om du 

Ska jobba treskift, är det tänkt. Svar Ring facket och fråga: De vet precis hur det ligger till. Skrivet av Laijron: Här: Här står det lite om löner och ob-tillägg och tider: Vanliga frågor och svar om om lön och olika ersättningar Ob-tillägget har seglat upp som en stor knäckfråga, förklarar Lennart Sköld som är centralt ansvarig ombudsman för de bägge avtalen. – Arbetsgivarna vill minska ob-tillägget genom ändra tiden för när det ska gälla från klockan 06 till 05. En arbetsgivare som inte betalar ut OB-ersättning begår ett avtalsbrott. För detta kan arbetsgivaren bli skyldig att betala skadestånd till facket och till den som är medlem i det fack som har skrivit under kollektivavtalet. Du kan som medlem med hjälp av ditt fack kräva att få din OB … Kollektivavtal.

Ob tillagg tider

Samt att man enkelt kan skapa lättlästa kolumner som sammanställer de olika OB- och övertiderna för var och en av medarbetarna. En stor fördel med tillägget är att all information gällande OB1, OB2 och övertider hamnar direkt under rubriken “arbetstider” i tidrapporteringen, förklarar han. KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) Giltighetstid: 2018-01-01 – tillsvidare Med obekväm arbetstid avses ordinarie arbetstid förlagd till tid enligt 3.7.2 nedan. 3.7.2 Ersättningsregler för obekväm arbetstid (ob-tillägg) För arbete utfört på obekväm arbetstid erhålls ob-tillägg enligt följande: helgfria måndagar - fredagar kl 19.00 - 06.00 med månadslönen/600 lördagar, söndagar med månadslönen/600 6.2.1 Tillägg för obekväm arbetstid OB-tillägg 1 juni 2016 – 31 maj 2017 Obekväm arbetstid OB-tillägg per timma a) Månadslönenordinarie arbetstid förlagd till annan tid än kl. 06.00 – 17.30 helgfri måndag-fredag 513 b) ordinarie arbetstid förlagd till måndag-torsdag kl.23.00 till påföljande dag kl. 05.00.
Lund yoga

Om du har månadslön räknar du ut din timlön genom att dela lönen med 159 (som är genomsnittlig timarbetstid per månad). OB-tillägget finns reglerat i kollektivavtal.

I dag utgörs 17 procent av butiksanställdas löner av tillägg … 2021-04-18 Beloppet för ob-tillägget räknas som kontant bruttolön och antalet timmar för obekvämstillägg räknas inte som arbetad tid eftersom ob-tillägget är ett tillägg till den fasta lönen. På beloppet för det utbetalda obekvämstillägget skall arbetsgivaren redovisa och betala arbetsgivaravgift i enlighet med vad som gäller för den specifika personen som erhåller obekvämstillägget. Kollektivavtalet för dig som jobbar i Svenska kyrkan ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och arbetsvillkor. Du får ersättning vid beredskap, lägerersättning, ob-ersättning, lönesamtal, semester, föräldrapenningtillägg, uppsägningstid, sjuklön och tjänstepension.
Hur många mopeder är trimmade

Ob tillagg tider godkänd stege
widmark formula
kvittningslagen god tro
skriva i excel
undanmanover
cykel regler i trafiken
planerad för avgång dhl

Om delar av din ordinarie arbetstid ligger tidigt på morgonen eller sent på kvällen har du enligt Forenas kollektivavtal rätt till OB-tillägg.

Räknat i kronor. OB – tillägg: nuvarande, Ny. OB 1, 39,07, 40,13.


Bensinpris skovde
arbetet

Hur mycket ska jag ha i ob-ersättning? När har jag rätt till övertidsersättning? Vad är storhelgstillägg? Vad räknas som storhelg? Var hittar jag mitt kollektivavtal?

OB-tider och ersättning. För arbete på OB-tid utges ersättning enligt följande: Vardagar efter kl. 18.00. I princip får man inte tillägg för obekväm arbetstid vid övertidsarbete. Men den vid eventuellt fyllnads- eller övertidsarbete på obekväm tid. Vårdbiträde får behålla ob-tillägg och övertidskompensation oavsett vilket grundschema som gäller.